Sanda Spa
   

Resilience (in art)

Son dönemin en dikkat çeken kişisel gelişim kavramlarından biri oldu #Resilience … Aslında yeni değil, 16. yüzyılda Montaigne tarafından değinildiği biliniyor. Uzun zamandır da sosyal bilimlerin pek çok alanında önemsenen önemli bir kavram. Kariyer yönetimi, klinik…

Minyatür 2.0: Güncel Sanatta Minyatür

#Minyatür sever misiniz?Benim ilgimi çeker… Hele ki çağdaş ve güncel dokunuşlarla üretilmişse… Minyatür, sadece #Osmanlıİmparatorluğu ’nda değil, İran ve Hint İmparatorlukları’nda da bir saray sanatıydı. 18.yüzyıla gelindiğinde ekonominin zayıflaması, matbaanın keşfi ve imparatorların ilgisinin Batı sanatına kayması ile birlikte…

Hypatia

Erkeğin “kadın kompleksi”ne sahip olması mümkün müdür? Bu sorunun bilimsel cevabı için Jung ya da Freud’un kitaplarını hatmetmem, senelerce akademik eğitim almam, psikoloji, sosyoloji, politika, tarih vb alanlarda tez çalışmaları yapmış olmam gerekebilir. Ya da; sıradan ama “animus”u güçlü bir “kadın” olarak bendeniz, hiçbir bilimsel dayanağı olmadan içsel bir varsayımla buna “EVET” cevabını verebilirim. Yarım asırdır süregelen deneyimlerim, gözlemlerim, okumalarım, izlemelerim vs sonucunda -saçma bile olsa özgür ifade hakkına sırtımı yaslayarak- diyebilirim ki; “karmaşık” kelimesinin karşılığı olan “kompleks” terimi, psikolojide bilinçsiz olarak kişinin ruhsal yaşantısını etkileyen düşünce karışıklıklarına denk geliyorsa; bu karışıklıklar bilinçdışında var olup, karar verme yetisini, sağduyuyu etkileyip, baskı altında tutabiliyorsa; kişinin (burada bir erkeğin) davranışlarını…

123