Sanda Spa
   

Minyatür 2.0: Güncel Sanatta Minyatür

#Minyatür sever misiniz?
Benim ilgimi çeker… Hele ki çağdaş ve güncel dokunuşlarla üretilmişse… Minyatür, sadece #Osmanlıİmparatorluğu ’nda değil, İran ve Hint İmparatorlukları’nda da bir saray sanatıydı. 18.yüzyıla gelindiğinde ekonominin zayıflaması, matbaanın keşfi ve imparatorların ilgisinin Batı sanatına kayması ile birlikte minyatür, saraydan ve hatta kitaplardan çıkmaya başlar. Ekmek parası ve itibar kovalayan #Nakkaşlar da yeni denemelere yönelir (murakkalar, duvar resimleri, tek sayfalık minyatürler vs.). Ancak minyatür, bu değişimlerden geçmiş olsa da yaşadığı coğrafyalarda yoluna devam edemez ve yok olur.


CANAN
Güzel ve Çirkin (Aslan ve Ceylan)
The Beauty and the Beast
(The Lion and the Gazelle), 2020
Karışık teknik I Mixed media
55 x 70 x 75 cm
Sanatçının izniyle I Courtesy of the artist


İşte #PeraMüzesi ’nin yeni sergisi “Minyatür 2.0: Güncel Sanatta Minyatür”, #modernite nin içinden yeniden doğarak farklı bir biçime bürünen, klasik tanımından uzaklaşmış, yaşayan, günümüze ait bir sanat formuna dönüşen ‘güncel minyatür’ü ve onun dinamiklerini sorguluyor.
#Sömürgecilik , #oryantalizm , #ekonomikeşitsizlik#toplumsalcinsiyet#kimlikpolitikaları#ayrımcılık#toplumsalşiddet#zorunlugöç gibi konuları sorunsallaştırarak yeniden ele alan bu zengin #sergi bugün henüz açıldı. Pek çok ülkeden 14 usta #sanatçı nın 40’dan fazla eserini bir araya getiriyor.


Saira Wasim
Sessiz Talep I Silent Plea, 2018
Wasli kâğıdı üzerine kâğıt kesme, mürekkep,
varak ve guaj boya
Paper-cut, ink, gold leaf and gouache on wasli paper
71.5 x 65 cm
Sanatçının izniyle I Courtesy of the artist

Bu yukarıda gördüğünüz #SairaWasim e ait #eser beni etkiledi mesela. 19. yüzyılın ünlü Fransız ressamı #WilliamBouguereau ’nun #Madonna ’sına atıfla üretilmiş. Her yıl Amerika’da yaklaşık 1300 çocuk silahla vurularak öldürülürken Amerika, başka ülkelerin silah politikalarına karışmakta mahsur görmüyor. Eser, silahların çocuklardan değerli olduğu bir toplumsal algının görüntüsünü sunuyor.


Halil Altındere
Sultanın Drone’lu Cülus Töreni
Sultan’s Accession to the Throne Ceremony with Drone, 2018
Tuval üzerine akrilik
Acrylic on canvas
Minyatür sanatçıları I Miniature painting artists:
Filiz Adıgüzel Toprak, Fatma Akdaş, Ayşe Yılmaz Öztürk
140 x 185 cm
Sanatçının ve Pilot Galeri’nin izniyle
Courtesy of the artist and Pilot Gallery

Bu eser mesela; #HalilAltındere ’nin. “Sultanın Drone‘lu Cülus Töreni” (2018) adlı bu eserinde saray ressamı Kapıdağlı Konstantin’in 1789 yılında yaptığı tabloya atıfta bulunan sanatçı, “Kanuni Sultan Süleyman’ın Cuma Namazı’na Gidişi” (2020) isimli çalışmasında ise 16. yüzyılda Zacharias Wehme tarafından çizilen panoramayı referans alarak, klasik minyatür üslubu ile günümüz figürlerini birleştiriyor.


Hayv Kahraman
Nabog, 2014
Keten üzerine yağlı boya I Oil on linen
Her bir panel I Each panel: 292 x 140 cm
©Sanatçı, Jack Shainman Gallery
(New York), VELMETTER (Los Angeles) ve
The Third Line’ın (Dubai) izniyle
Courtesy of the artist, Jack Shainman Gallery, New York,
VELMETTER, Los Angeles,The Third Line, Dubai

Bunlar gibi çarpıcı pek çok eser mevcut sergide.

17 Ocak 2021’e kadar vaktiniz var. Zaman ayırıp, ziyaret etmenizi öneririm. Sonra #demedidemeyin 🙂

Bir cevap yazın